WARSZTAT BIOENERGETYCZNY:
PSYCHOLOGIA CIAŁA
14-15 maja 2021

Wprowadzenie do Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena

Warsztat skierowany jest do osób:
 
 • zainteresowanych analizą bioenergetyczną i szkoleniem w tym nurcie
 • doświadczających cierpienia fizycznego lub psychicznego
 • dążących do głębszego rozumienia doświadczeń w kontakcie ze sobą samym i w relacjach z innymi
 • ciekawych psychologicznego aspektu pracy z ciałem
 • zainteresowanych ćwiczeniami przywracającymi żywotność

Podczas warsztatu:

 • poznasz podstawowe pojęcia bioenergetyki, takie, jak: funkcjonalna jedność ciała i umysłu, przepływ, wibracja, ugruntowanie, mieszczenie
 • dowiesz się jakie jest zastosowanie analizy bioenergetycznej w pracy psychoterapeutycznej oraz elementów tej metody w samodzielnej pracy
 • otrzymasz podstawowe informacje o historii analizy bioenergetycznej oraz o jej miejscu w świetle obecnych odkryć neuropsychologii i psychologii rozwojowej
 • będziesz miał/a okazję doświadczyć ćwiczeń bioenergetycznych
 • dasz sobie szansę na pogłębienie odczuwania swego ciała i emocji w kontakcie ze sobą i z innymi
 • oraz na uświadomienie sobie istnienia blokad w ciele i sposobów pracy nad nimi

Prowadzące:
Elżbieta Pakoca: https://tre-polska.pl/o-mnie/
dr Karolina Rajewska-Rynkowska: https://karolinarynkowska.pl

Termin: 14-15 maja 2021 (on-line)
Piątek: 14.00 – 19.30
Sobot:a 09.00 – 19.00*
*czas trwania warsztatu to 15 godzin szkoleniowych

Cena: 750 PLN
Liczebność grupy: max 12 osób
Prosimy o wpłaty na numer konta bankowego: 82 1160 2202 0000 0003 4116 0744

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: karolinarynkowska@gmail.com, tel. 691 029 400

Miejsce na warsztacie gwarantuje przesłanie zaliczki w wysokości 300 PLN w terminie do 7 maja oraz pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: karolinarynkowska@gmail.com.