SUPERWIZJE

Superwizja to spotkanie z nauczycielem lub mentorem TRE®, podczas którego osoba biorąca udział w szkoleniu pogłębia swoje praktyczne doświadczenie.

RODZAJE SUPERWIZJI

NA ŻYWO
Uczestnik szkolenia prowadzi sesję z klientem. Nauczyciel jest obserwatorem. Po sesji omawiany jest jej przebieg:

  • uczestnik opisuje swoje spostrzeżenia, odczucia i wnioski
  • i otrzymuje zwrot od nauczyciela dotyczący obszarów, które powinien zbadać i pogłębić.

ZOOM/SKYPE
Superwizja może się odbyć przez aplikację ZOOM, Skype lub inny komunikator video.

Uczestnik nagrywa swoją pracę z klientem, następnie wypełnia kwestionariusz ze swoimi refleksjami dotyczącymi sesji. Pliki przesyła Nauczycielowi do zapoznania się.
Na spotkaniu omawiany jest przebieg przesłanej sesji podobnie jak przy superwizji na żywo.