WARSZTATY WPROWADZAJĄCE

To krótkie formy, zwykle jednodniowe, podczas których zaznajamiamy się z metodą i zachęcamy do głębszego poznania TRE®Warsztat składa się z części teoretycznej i praktycznej. Warsztaty mogą być prowadzone przez osoby, które posiadają przynajmniej II stopień wyszkolenia TRE® potwierdzony stosownym certyfikatem!

wrocław 1

 

ZASTRZEŻENIE
Jedno- czy nawet dwudniowe warsztaty (nawet prowadzone przez twórcę metody)
nie dają wiedzy, umiejętności oraz uprawnień,
które pozwalają na późniejszą pracę  z innymi ludźmi
a służą jedynie do zaznajomienia się z metodą  i ewentualnej pracy własnej.

Koniecznie pytaj swoich TREnerów o kwalifikacje!
Nieumiejętne prowadzenie TRE® może skutkować re-traumatyzacją
a to jest bardzo przykre doświadczenie i może Cię zrazić do metody.