DLA INNYCH

Metoda TRE® oparta jest na naturalnym działaniu naszego ciała, dlatego jest bezpieczna i skuteczna, jako narzędzie pracy własnej. Dla osób, które pragną ją stosować w pracy z innymi, niezbędne jest przejście szkolenia i zdobycie odpowiedniego certyfikatu.

Zalecamy aby przed zgłoszeniem się na szkolenie zdobyć własne doświadczenie z metody. Najlepiej w sesjach indywidualnych lub grupowych prowadzonych przez TRE® Provider’a

Dr David Berceli dzięki ponad 20 letniemu doświadczeniu w pracy z ludźmi na całym świecie oraz setkom warsztatów i szkoleń, jakie przeprowadził, gwarantuje, że jego autorski program zapewni właściwy poziom nauczania.

Tylko osoby, które ukończyły
SZKOLENIE NAUCZYCIELSKIE TRE®,
uzyskały TRE® LEVEL III CERTIFICATE,
i podpisały umowę licencyjną z dr D. Berceli’m,
mogą samodzielnie uczyć
i wydawać Certyfikat
TRE® Provider’a

Na tej stronie będą zamieszczane nazwiska osób, które ukończyły wymagane szkolenie i uzyskały Certyfikat TRE® Provider’a. Superwizowanie pracy jako TRE® Provider nie jest obowiązkowe, ale zalecane. Tych, którzy to robią odpowiednio wyróżniamy na naszej stronie.


Nowy ogólnoświatowy model szkolenia certyfikacyjnego TRE® – od 2015

Szkolenie odbywa się w następujących etapach:

Etap I

Moduł I – 3 dniowe szkolenie (18 godz.)

Tematyka :

 • Anatomia, neurologia i fizjologia stresu i traumy
 • Drżenia neurogeniczne
 • Pojęcia ugruntowania i mieszczenia
 • Wprowadzenie do teorii poliwagalnej
 • Reakcje obronne
 • Podstawy prowadzenia sesji indywidualnej i grupowej
 • Indywidualny proces TRE
 • Kwestie etyczne

 Wymagania pracy własnej pomiędzy modułem I i II:

 • Opanowanie samoregulacji i integracji we własnym procesie TRE®
 • 20 zapisów własnych sesji TRE®
 • 1-2 sesje indywidualne z Zaawansowanym TRE® Provider’em, Mentorem lub Nauczycielem
 • Lektura książek „Zaufaj ciału” D. Berceli i „Obudźcie tygrysa” P. Levine

 Etap II

Moduł II – 3 dniowe szkolenie (18 godz.)

Tematy :

 • Pogłębienie wiedzy z modułu I
 • Sprawdzenie postępu w doświadczeniu z pracy z TRE®
 • Rola powięzi w TRE®
 • Podstawowe interwencje – bez dotykania i z dotykaniem klienta
 • Modyfikacje ćwiczeń TRE®
 • Zasady prowadzenia zajęć z grupą
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w procesie TRE ®

 Wymagania pracy własnej po II module:

 • Kontynuacja pracy nad własnym procesem.
 • 20 zapisów własnych sesji TRE®
 • 1-2 sesje indywidualne z Zaawansowanym TRE® Provider’em, Mentorem lub Nauczycielem
 • Prowadzenie sesji koleżeńskich i rodzinnych – zapisy sesji TRE®

Etap III

Superwizja grupowa – 3 dniowa (18 godz.)

 • Pogłębianie umiejętności praktycznych w stosowaniu metody TRE®
  z klientem indywidualnym, i z grupą
 • Omówienie materiałów wideo przywiezionych przez uczestników szkolenia.
 • Superwizja „na żywo” z klientem.

 Wymagania pracy własnej po III module:

 • Kontynuacja pracy nad własnym procesem.
 • 1-2 sesje indywidualne z Zaawansowanym TRE® Provider’em, Mentorem lub Nauczycielem
 • Prowadzenie sesji TRE® na potrzeby superwizji (z klientem zewnętrznym)

Etap IV

Superwizja grupowa – 3 dniowa (18 godz.)

 • Utrwalanie i Pogłębianie umiejętności praktycznych w stosowaniu metody TRE®
  z klientem indywidualnym, i z grupą
 • Omówienie materiałów wideo przywiezionych przez uczestników szkolenia.
 • Superwizja „na żywo” z klientem
 • Q&A – Pytania i Odpowiedzi

Wymagania do spełnienia w procesie certyfikacji TRE®:

 1. 4 superwizje z pracy indywidualnej (w tym 1 superwizja indywidualna z Mentorem lub innym CT – licencjonowanym nauczycielem metody TRE®)
 2. 4 superwizje z pracy z grupą (w tym 1 superwizja z pracy z grupą z Mentorem lub innym CT – licencjonowanym nauczycielem metody TRE®)
 3. Superwizja Certyfikacyjna podczas której należy pokazać kompetencje w stosowaniu metody czyli:
  • Fizyczne i emocjonalne ugruntowanie
  • Zademonstrowanie umiejętności bycia obecnym przy kliencie indywidualnym i grupowym w procesie TRE®
  • Znajomość zasad TRE®
  • Umiejętność podążania za procesem klienta
  • Umiejętność postępowania w sytuacji zamrożenia, zalania lub dysocjacji.
 4. Obecność na wszystkich modułach

Szkolenie ma na celu przekazanie wiadomości oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do stosowania metody TRE®. Tylko ukończenie wszystkich etapów i uzyskanie Certyfikatu uprawnia do jej stosowania w ramach własnej praktyki w stosunku do innych osób.

TRE® jest chronione prawem patentowym
i należy do dr David’a Berceli,
który jest autorem tej metody.

Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia w metodzie TRE®, uprawniający do prowadzenia ćwiczeń TRE® indywidualnie i z grupą.

Z wydaniem certyfikatu związana jest opłata, która jest jednocześnie roczną opłatą za wpisanie na światową listę Providerów TRE® na www.traumaprevention.com

Każdy z uczestników jest rejestrowany na www.trecertificationenrollment.com.
Opłatę wnosi nauczyciel.

Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują po ukończeniu szkolenia.

Szkolenie jest prowadzone na podstawie umowy licencyjnej między Davidem Berceli a Elżbietą Pakocą z dnia 2.09.2013, prowadzone jest zgodnie z międzynarodowymi standardami i podlega superwizji.

Informacje o szkoleniach są zwykle zamieszczane na naszej stronie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem oraz na stronie: https://www.facebook.com/TRE.Polska/