FAQs

TRE® W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Lista ta będzie sukcesywnie uzupełniana aby przybliżyć zarówno samą metodę jak i możliwości jej wykorzystania. Możesz współuczestniczyć w jej redagowaniu wysyłając własne pytanie na adres tre@tre-polska.pl.

Trauma dotyka  niemal każdego.  Istnieje  tak wiele jej odmian, że często nawet nie  zdajemy sobie sprawy, że dotyczy również nas.  Jeśli tracimy zdolność rezyliencji,  to skutki przeżytej traumy zapadają głęboko w pamięć  ciała.

Podobnie jak zwierzęta w obliczu traumy korzystamy z reakcji dysocjacji i zamrożenia. Jeśli nie zaistnieją naturalne warunki, aby uzdrowić sytuację, pojawiają się skutki w postaci  PTSD. Jest to zespół objawów:  emocjonalnych, percepcyjnych, kognitywnych i funkcjonalnych. Od paniki do katatonii, od znieczulicy do ostrego bólu, od paraliżu po konwulsje.  Na poziomie fizycznym reakcje pojawiają się w najbardziej wrażliwych regionach ciała. Miednica z wielu powodów działa jak puszka Pandory i przechowuje w sobie pamięć przeżytej traumy.

Zastosowanie metody TRE® znacząco przyczynia się do procesu zdrowienia pacjenta. To, co wyparł umysł, a zostało zamknięte w postaci napięcia w ciele, może być uwolnione poprzez drżenia neurogeniczne.  Przywracając głębokie rozluźnienie mięśniowo – powięziowe, uspokajamy wszystkie poziomy układu nerwowego i przywracamy poczucie bezpieczeństwa i przyjemnej obecności w ciele.

TRE® to doskonałe narzędzie do holistycznej pracy z pacjentem. Dzięki tym ćwiczeniom uczy się on praktycznego dialogu z własnym ciałem i brania odpowiedzialności za jego stan. Dla osób zajmujących się pomaganiem innym  TRE® jest również bezcenną pomocą, pozwala bowiem „otrząsnąć” się z empatycznie przejętej cudzej traumy .

Nie. TRE® samo w sobie nie jest terapią i nie jest tak prezentowane. Może być elementem wspomagającym różnego typu terapie psychologiczne ale ich nie zastępuje. Każdy człowiek, który dobrze zapozna się z TRE® (na początku najlepiej pod okiem przeszkolonych do tego osób) może z nego korzystać samodzielnie. Dobrze jest gdy terapeuta lub lekarz są informowani o tym, że dana osoba wprowadziła do swojego życia tę formę aktywności.

TRE® to metoda wywodząca się z naturalnych zachowań naszego ciała, których uczyliśmy się jako ludzie przez dziesiątki, setki tysięcy lat ewolucji. Wprowadzając nasze ciała w świadomy sposób w drżenie, poprzez sekwencję ćwiczeń podczas sesji TRE®, pobudzamy mechanizm uwalniania “złogów” stresu i traumy nagromadzonych w naszym ciele w obecnym życiu. Poza drobnymi wyjątkami (o których w innych pytaniach i odpowiedziach) możemy stosować TRE® bez obaw o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Co więcej stosując mniej lub bardziej regularnie TRE® odczujemy na własnej skórze jak zmienia się komfort naszego życia, jak poprawia się nasze zdrowie (zarówno fizyczne jak i psychiczne) – po prostu będziemy czuć się lepiej.

Generalnie TRE® są bardzo bezpieczne ponieważ jest to proces bardzo naturalny, “zaszyty” w naszym ciele od pokoleń ale nieco zapomniany i cywilizacyjnie wyparty (zwierzęta korzystają z drżeń wciąż). Jednakże są pewne przeciwwskazania do ich stosowania. Szczególnie kiedy chcemy z TRE® korzystać samemu, bez profesjonalnego nadzoru (dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie osoby prowadzącej).

Do podstawowych przeciwwskazań należą:

Zaburzenia:
Ciśnienia krwi
Pracy serca (arytmia, rozrusznik, operacje)

Ograniczenia fizyczne i fizjologiczne:
Złamania kości
Nadwyrężenia i skręcenia stawów
Stany pooperacyjne

Hypo / Hiperglikemia
Padaczka
Ciąża

Schorzenia psychiatryczne leczone farmakologicznie:
Psychozy
Głęboka depresja
Schizofrenia

Tak, zdecydowanie tak! Bardzo często to, co nam dolega, są to bóle pochodzenia psychosomatycznego, wynikające z faktu, że nie potrafiliśmy w umiejętny i przyjazny dla ciała sposób radzić sobie z różnego rodzaju emocjami i “upychaliśmy” je nieświadomie w różnych jego (ciała) częściach. W efekcie tych działań powstające w ciele napięcia zaczynają, czy prędzej czy później, objawiać się w postaci bólów kręgosłupa, karku, barków itd, itp. TRE® działając tak jakby “od końca i od środka”,  czyli działając przez ciało na emocje pozwalają nam rozluźnić się, pozbyć napięcia z mięśni a tym samym pozbyć się bólu. Czasem są to reakcje natychmiastowe, ale niekiedy potrzeba więcej czasu, aby uzyskać pożądany efekt. Przy okazji stosowania TRE® poprawiają się także relacje z otoczeniem i nasze samopoczucie psychiczne.

Tak, ale żeby zrobić to dobrze lepiej skorzystać z sesji indywidualnych lub zajęć grupowych. Jest to najbezpieczniejsza i najskuteczniejsza droga. Można również zakupić jedną z książek Davida Berceli i samodzielnie nauczyć się ćwiczeń i stosować wibracje we własnym zakresie. Wiedz jednak, że czasami podczas sesji TRE® uwalniają się z nas różne emocje i dobrze jest mieć wtedy przy sobie “przewodnika”, który nas przeprowadzi przez ten proces. Z czasem będzie on niepotrzebny, ale początki bywają różne i żeby się nie zniechęcić (zwłaszcza, że korzyści ze stosowania TRE® są ogromne) warto skorzystać ze wsparcia przeszkolonej osoby.

Każda osoba, która ukończyła właściwe szkolenie potwierdzone odpowiednim certyfikatem a tym samym ma za sobą swój własny proces ugruntowywania przy pomocy TRE® i dzięki temu jest przygotowana na procesy zachodzące w nas. Jednodniowe warsztaty nie dają wiedzy i umiejętności do wspierania innych ludzi podczas TRE®. Zatem zanim “oddasz się komuś w jego ręce” ze swoim doświadczaniem TRE®, upewnij się, że dana osoba odbyła odpowiednie szkolenie. Obecnie w Polsce jest już sporo osób (i przybywają następne), które są uprawnione do pracy tą metodą. Ich pełna lista znajduje się tu:  lista osób certyfikowanych w Europie.

Wydawać certyfikaty TRE® Providera mogą tylko osoby, które znajdują się na poziomie III (najwyższym) zatwierdzonym osobiście przez twórcę metody (D.Berceli) i mają z nim podpisaną licencję na szkolenia a tym samym są Nauczycielami TRE®. Lista tych osób jest w tym samym miejscu: lista osób certyfikowanych w Europie.

Osoba, która nie została dobrze przeszkolona w stosowaniu i/lub prowadzeniu TRE®, która nie odbyła pracy własnej tą metodą, osoba nieugruntowana, nastawiona jedynie na szybki zysk, może czasem zrobić więcej szkody niż pożytku. Dlatego ważne jest (tak jak w każdej metodzie w której mamy do czynienia z żywym, czującym człowiekiem), aby dobrze się do takiego spotkania przygotować zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Zwłaszcza gdy w grę wchodzą bardzo silne emocje i bardzo traumatyczne przeżycia.

TRE® to nie jest tylko zestaw kilku prostych ćwiczeń doprowadzających do wibracji mięśni (ciała), błędnie przez niektóre osoby tak postrzegane.  TRE® to bardzo mocne narzędzie w pracy własnej (z ciałem i emocjami), wspomagające inne metody w psychoterapii i chociażby tylko z tego powodu nie mogą być lekceważone. Bezpieczne, jeśli świadomie i odpowiedzialnie się z nich korzysta.