DLA INNYCH

Metoda TRE® oparta jest na naturalnym działaniu naszego ciała, dlatego jest bezpieczna i skuteczna, jako narzędzie pracy własnej. Dla osób, które pragną ją stosować w pracy z innymi, niezbędne jest przejście szkolenia i zdobycie odpowiedniego certyfikatu.

Dr David Berceli dzięki ponad 20 letniemu doświadczeniu w pracy z ludźmi na całym świecie oraz setkom warsztatów i szkoleń, jakie przeprowadził, gwarantuje, że jego autorski program zapewni właściwy poziom nauczania. Nauczycielem jego metody można zostać pod warunkiem ukończenia poziomu I i II, prowadzenia własnej praktyki oraz ukończenia cyklu szkoleń międzynarodowych, na które on sam zaprasza wybrane osoby.

Tylko osoby, które ukończyły SZKOLENIE NAUCZYCIELSKIE TRE®,
uzyskały TRE® LEVEL III CERTIFICATE,
i podpisały umowę licencyjną z dr D. Berceli’m,
mogą samodzielnie uczyć i wydawać certyfikaty Provider’a TRE®

Na tej stronie będą zamieszczane nazwiska osób, które uzyskały certyfikaty TRE® w Polsce (Level I, II i III), czyli: przeszły wymagane szkolenia, odbyły praktykę własną, przepracowały własne sesje TRE® oraz pracują w superwizji. Jedynie one mogą pracować z TRE®. Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo pacjentów i zagwarantować im korzystanie z najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych w pracy z TRE®.

 

Nowy model szkolenia certyfikacyjnego TRE® – od 2015

Szkolenie odbywa się w następujących etapach:

Etap I

Moduł I – 3 dniowe szkolenie ( 18 godz.)

Tematyka :

 • Anatomia, neurologia i fizjologia stresu i traumy
 • Drżenia neurogeniczne
 • Pojęcia ugruntowania i mieszczenia
 • Wprowadzenie do teorii poliwagalnej
 • Reakcje obronne
 • Podstawy prowadzenia sesji indywidualnej i grupowej
 • Indywidualny proces TRE
 • Kwestie etyczne

 Wymagania pracy własnej pomiędzy modułem I i II:

 • Własny proces TRE® – opanowanie samoregulacji i integracji w TRE®
 • 40 zapisów własnych sesji TRE®
 • 4 sesje indywidualne z praktykiem TRE®
 • Prowadzenie sesji koleżeńskich i rodzinnych – zapisy sesji TRE
 • Lektura książek „Zaufaj ciału” D. Berceli i „Obudźcie tygrysa” P. Levine

 Etap II

Moduł II – 3 dniowe szkolenie ( 18 godz.)

Tematy :

 • Pogłębienie wiedzy z modułu I
 • Sprawdzenie postępu w doświadczeniu z pracy z TRE®
 • Rola powięzi w TRE®
 • Podstawowe interwencje – bez dotykania i z dotykaniem klienta
 • Modyfikacje ćwiczeń TRE®
 • Zasady prowadzenia zajęć z grupą
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w procesie TRE ®

Etap III

Superwizja grupowa – 3 dniowa (18 godz.)

 • Utrwalenie i pogłębienie umiejętności praktycznych w stosowaniu ćwiczeń TRE® zarówno z klientem indywidualnym, jak i z grupą.

Etap IV

Superwizja grupowa – 3 dniowa (18 godz.)

 • Utrwalenie i pogłębienie umiejętności praktycznych w stosowaniu ćwiczeń TRE® zarówno z klientem indywidualnym, jak i z grupą.

 

Wymagania do spełnienia w procesie certyfikacji TRE:

 1. 4 superwizje z pracy indywidualnej (w tym 1 superwizja indywidualna z innym CT – licencjonowanym nauczycielem metody TRE® – w Polsce – Joanna Olchowik www.tre-trauma.pl)
 2. 4 superwizje z pracy z grupą (w tym superwizja certyfikująca oraz 1 superwizja z pracy z grupą z innym CT – licencjonowanym nauczycielem metody TRE® – Joanna Olchowik www.tre-trauma.pl)
 3. Uzyskanie kompetencji w prowadzeniu klientów przez proces TRE® (indywidualny i grupowy)
  • Fizyczne i emocjonalne ugruntowanie
  • Zademonstrowanie umiejętności bycia obecnym przy kliencie indywidualnym i grupowym w procesie TRE®
  • Znajomość zasad TRE®
  • Umiejętność podążania za procesem klienta
  • Umiejętność postępowania w sytuacji zamrożenia, zalania lub dysocjacji.
 4. Obecność na wszystkich modułach

Szkolenie ma na celu przekazanie wiadomości oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do stosowania metody TRE®. Tylko ukończenie wszystkich etapów i uzyskanie certyfikatu uprawnia do jej stosowania w ramach własnej praktyki.

TRE® jest chronione prawem patentowym i należy do dr David’a Berceli, który jest autorem tej metody.             

Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia w metodzie TRE®, uprawniający do prowadzenia ćwiczeń TRE® indywidualnie i z grupą. Wzór certyfikatu jest opracowany wspólnie przez licencjonowanych nauczycieli metody TRE® i zatwierdzony jako wzór jednolity dla wszystkich szkoleń certyfikacyjnych TRE® w Polsce.

Z wydaniem certyfikatu związana jest opłata 75$, która jest jednocześnie roczną opłatą za wpisanie na światową listę Providerów TRE® na www.traumaprevention.com

Każdy z uczestników jest rejestrowany na www.trecertificationenrollment.com
Opłatę wnosi nauczyciel.

Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują po ukończeniu szkolenia.

Cały program szkolenia powinien być zrealizowany w ciągu roku.

Szkolenie jest prowadzone na podstawie umowy licencyjnej między Davidem Berceli a Elżbietą Pakocą z dnia 2.09.2013, prowadzone jest zgodnie z międzynarodowymi standardami i podlega stałej superwizji.

Aby móc bezpiecznie uczestniczyć w szkoleniach TRE® wypełnij i przynieś ze sobą poniższy formularz

formularz do pobrania ico

 

Przedpłaty (lub całą kwotę)
za szkolenia, warsztaty, superwizje  itp.

proszę przelewać na rachunek:

50 1020 5558 1111 1439 4880 0019
tytułem: (odpowiedni wpis w zależności od wybranej formy)
dla: Elvita Studio Zdrowia – Elżbieta Pakoca*

* Jeśli bank do przelewu będzie wymagał adresu
proszę o informację – uzupełnię 
mailem.