TRAUMA

W słowniku pojęć z zakresu psychologii:

Trauma lub uraz psychiczny – ostry, nagły uraz (szok), który może spowodować zaburzenia somatyczne i psychiczne.Często na skutek intensywnej emocji lub urazu czaszkowego, wywołanego wypadkiem lub jednorazową katastrofą (trzęsienie ziemi, pożar, itd.), człowiek przejawia mniej lub bardziej trwałe objawy zaburzeń psychicznych (syndrom pourazowy). Najważniejsze z nich to drażliwość, łatwe uleganie zmęczeniu, astenia, amnezja, regres do któregoś ze stadiów okresu dziecięcego, czasem ucieczka w chorobę i alkoholizm.

B. Dudek dzieli zdarzenia traumatyczne na:
I. Katastrofy:
     1. katastrofy naturalne (huragany, trzęsienia ziemi, powodzie itp.)
     2. katastrofy spowodowane przez człowieka (wypadki komunikacyjne, budowlane, pożary)
II. Przemoc między ludźmi:
    1. przemoc strukturalnie zorganizowana (wojna, tortury)
    2. przestępstwa polityczne (uprowadzenia, zabójstwa)
    3. czyny kryminalne
       a) w rodzinie (przemoc fizyczna, wykorzystanie seksualne)
       b) poza rodziną (przemoc fizyczna, gwałty, napady, rozboje).

Trauma to każde doświadczenie, które przytłacza naturalne mechanizmy radzenia sobie ze stresem (utrzymania homeostazy)

carrying_text_12640Trauma spotyka nas częściej niż by się tego można było spodziewać. Wojna, kataklizm, śmierć bliskiej osoby  – te sytuacje rozpoznajemy jako oczywiste traumy.

Bywa jednak tak, że nasz poród był ciężki, że wychowywaliśmy się w domu, gdzie był alkohol lub przemoc, że doznaliśmy urazu fizycznego, że wykonujemy zawód obciążony dużą odpowiedzialnością, lub pomagamy innym ludziom w trudnych dla nich sytuacjach, i to już jest wystarczającym powodem do tego, że możemy mówić o traumie. Nawet słuchanie opowieści o ciężkich przeżyciach innych osób może być dla naszego ciała traumatyzujące. Mówimy wtedy o traumie zastępczej.

Jeśli obserwujesz u siebie którykolwiek z objawów PTSD – nie lekceważ go. Długotrwałe „przechowywanie” w sobie trudnych przeżyć prędzej czy później może się odbić na Twoim zdrowiu. Także fizycznym.

Ale mam dla Ciebie również dobrą informację:
Twoje życie może zmienić się na lepsze właśnie dzięki TRE®.
Skontaktuj się z praktykiem TRE® i naucz się jak korzystać z tej metody.

Trauma a TRE® (skrót z mojej prelekcji na konferencji PTTMMH)

Trauma dotyka  niemal każdego.  Istnieje  tak wiele jej odmian, że często nawet nie  zdajemy sobie sprawy, że dotyczy również nas.  Jeśli tracimy zdolność rezyliencji,  to skutki przeżytej traumy zapadają głęboko w pamięć  ciała.

Podobnie jak zwierzęta w obliczu traumy korzystamy z reakcji dysocjacji i zamrożenia. Jeśli nie zaistnieją naturalne warunki, aby uzdrowić sytuację, pojawiają się skutki w postaci  PTSD. Jest to zespół objawów:  emocjonalnych, percepcyjnych, kognitywnych i funkcjonalnych. Od paniki do katatonii, od znieczulicy do ostrego bólu, od paraliżu po konwulsje.  Na poziomie fizycznym reakcje pojawiają się w najbardziej wrażliwych regionach ciała. Miednica z wielu powodów działa jak puszka Pandory i przechowuje w sobie pamięć przeżytej traumy.

Zastosowanie ćwiczeń uwalniających skutki traumy i stresu (TRE®)  znacząco przyczynia się do procesu zdrowienia pacjenta. To, co wyparł umysł, a zostało zamknięte w postaci napięcia w ciele, może być uwolnione poprzez drżenia neurogeniczne.  Przywracając głębokie rozluźnienie mięśniowo – powięziowe, uspokajamy wszystkie poziomy układu nerwowego i przywracamy poczucie bezpieczeństwa i przyjemnej obecności w ciele.

TRE® to doskonałe narzędzie do holistycznej pracy z pacjentem. Dzięki tym ćwiczeniom uczy się on praktycznego dialogu z własnym ciałem i brania odpowiedzialności za jego stan. Dla osób zajmujących się pomaganiem innym  TRE® jest również bezcenną pomocą, pozwala bowiem „otrząsnąć” się z empatycznie przejętej cudzej traumy .