TRE® HOLISTYCZNIE

Dnia 8. marca 2014 na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym terapeuci manualni i lekarze różnych specjalności mieli okazję zapoznać się z TRE®. Zainteresowanie metodą było bardzo duże, ponieważ wyjaśnia ona pojawianie się niektórych reakcji pozabiegowych oraz świetnie wspiera proces zdrowienia. 

konferencja pttmmh_0001 konferencja pttmmh_0002_NEW Certyfikat Eli - Konferencja PTTMMH 2

 

Streszczenie prelekcji:

Wpływ traumy na powstawanie zaburzeń w obrębie struktur dna miednicy.
Wykorzystanie TRE® do uzdrawiania pamięci ciała.

Słowa kluczowe: Trauma, dysocjacja, zamrożenie,  PTSD w psychobiologii, dysfunkcje układu autonomicznego, wibracje neurogeniczne, rezyliencja, neurocepcja, teoria poliwagalna, TRE®- Trauma Release Exercises, 

Trauma dotyka  niemal każdego.  Istnieje  tak wiele jej odmian, że często nawet nie  zdajemy sobie sprawy, że dotyczy również nas.  Jeśli tracimy zdolność rezyliencji,  to skutki przeżytej traumy zapadają głęboko w pamięć  ciała. 

Układ nerwowy człowieka rozwinął się na drodze ewolucji, ale wciąż korzysta z prymitywnych odruchów mózgu gadziego. Teoria poliwagalna dr S Porgesa  rzuca nowe światło na działanie nerwu błędnego i udowadnia hierarchiczne działanie układu wegetatywnego. 

Podobnie jak zwierzęta w obliczu traumy korzystamy z reakcji dysocjacji i zamrożenia. Jeśli nie zaistnieją naturalne warunki, aby uzdrowić sytuację, pojawiają się skutki w postaci  PTSD. Jest to zespół objawów :  emocjonalnych, percepcyjnych, kognitywnych i funkcjonalnych. Od paniki do katatonii, od znieczulicy do ostrego bólu, od paraliżu po konwulsje.  Na poziomie fizycznym reakcje pojawiają się w najbardziej wrażliwych regionach ciała. Miednica z wielu powodów działa jak puszka Pandory i przechowuje w sobie pamięć przeżytej traumy. 

Zastosowanie ćwiczeń uwalniających skutki traumy i stresu (TRE®)  znacząco przyczynia się do procesu zdrowienia pacjenta. To, co wyparł umysł, a zostało zamknięte w postaci napięcia w ciele, może być uwolnione poprzez drżenia neurogeniczne.  Przywracając głębokie rozluźnienie mięśniowo-powięziowe, uspokajamy wszystkie poziomy układu nerwowego i przywracamy poczucie bezpieczeństwa i przyjemnej obecności w ciele. 

TRE® to doskonałe narzędzie do holistycznej pracy z pacjentem. Dzięki tym ćwiczeniom uczy się on praktycznego dialogu z własnym ciałem i brania odpowiedzialności za jego stan. Dla osób zajmujących się pomaganiem innym  TRE® jest również bezcenną pomocą, pozwala bowiem „otrząsnąć” się z empatycznie przejętej cudzej traumy .