„LECZENIE PRZEZ TRZĘSIENIE”.
WYWIAD DLA
„PRZEGLĄDU POŻARNICZEGO”

Wywiad jakiego udzieliłam „Przeglądowi Pożarniczemu” po wizycie David’a Berceli w Polsce i jego zajęciach ze strażakami PSP.


[gview file=”https://tre-polska.pl/wp-content/uploads/2016/06/przeglad-pozarniczy-wywiad-na-temat-tre.pdf”]