SZKOLENIE

Metoda TRE® oparta jest na naturalnym działaniu naszego ciała, dlatego jest bezpieczna i skuteczna, jako narzędzie pracy własnej. Dla osób, które pragną ją stosować w pracy z innymi, niezbędne jest przejście szkolenia i zdobycie odpowiedniego certyfikatu.

Dr David Berceli dzięki ponad 20 letniemu doświadczeniu w pracy z ludźmi na całym świecie oraz setkom warsztatów i szkoleń, jakie przeprowadził, gwarantuje, że jego autorski program zapewni właściwy poziom nauczania. Nauczycielem jego metody można zostać pod warunkiem ukończenia poziomu I i II, prowadzenia własnej praktyki oraz ukończenia cyklu szkoleń międzynarodowych, na które on sam zaprasza wybrane osoby.

 

Tylko osoby, które ukończyły
SZKOLENIE NAUCZYCIELSKIE TRE®,
uzyskały
TRE® LEVEL III CERTIFICATE,
i podpisały umowę licencyjną z dr D. Berceli’m,
mogą samodzielnie uczyć i wydawać certyfikaty Provider’a TRE®

 

Na tej stronie będą zamieszczane nazwiska osób, które uzyskały certyfikaty TRE® w Polsce, czyli: przeszły wymagane szkolenia, odbyły praktykę własną, przepracowały własne sesje TRE® oraz pracują w superwizji. Jedynie one mogą pracować metodą TRE®. Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo klientów i zagwarantować im korzystanie z najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych w pracy z TRE®.


MIĘDZYNARODOWY MODLE SZKOLENIA TRE® – OD 2015 ROKU.
WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE.

Szkolenie odbywa się w następujących etapach stanowiących integralną całość –
– nie są to kolejne stopnie
:

Moduł I – 3 dniowe szkolenie ( 18 godz.)

Tematyka :

 • Anatomia, neurologia i fizjologia stresu i traumy
 • Drżenia neurogeniczne
 • Pojęcia ugruntowania i mieszczenia
 • Wprowadzenie do teorii poliwagalnej
 • Reakcje obronne
 • Podstawy prowadzenia sesji indywidualnej i grupowej
 • Indywidualny proces TRE®
 • Kwestie etyczne

 Wymagania pracy własnej pomiędzy modułem I i II:

 • Własny proces TRE® – opanowanie samoregulacji i integracji w TRE®
 • Prowadzenie dziennika sesji własnych sesji TRE®
 • Minimum 2 sesje indywidualne z praktykiem TRE®
 • Lektura książek „Zaufaj ciału” D. Berceli i „Obudźcie tygrysa” P. Levine

 

Moduł II – 3 dniowe szkolenie ( 18 godz.)

Tematy :

 • Pogłębienie wiedzy z modułu I
 • Sprawdzenie postępu w doświadczeniu z pracy z TRE®
 • Rola powięzi w TRE®
 • Podstawowe interwencje – bez dotykania i z dotykaniem klienta
 • Modyfikacje ćwiczeń TRE®
 • Zasady prowadzenia zajęć z grupą
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w procesie TRE®

 Wymagania pracy własnej pomiędzy modułem II i III:

 • Minimum 2 sesje indywidualne z praktykiem TRE®
 • Kontynuowanie zapisów sesji własnych w dzienniku
 • Prowadzenie sesji koleżeńskich / uczestniczenie w sesjach jako klient
 • Nagrywanie sesji TRE® z przyjaciółmi i/lub rodziną
 • Lektura książki “Self – Reg” dr Stuart Shanker, Teresa Barker

 

Moduł III – Superwizja grupowa – 3 dniowa (18 godz.)

 • Nabywanie praktycznych umiejętności w stosowaniu ćwiczeń TRE® zarówno z klientem indywidualnym, jak i z grupą.

 

Moduł IV – Superwizja grupowa – 3 dniowa (18 godz.)

 • Nabywanie praktycznych umiejętności w stosowaniu ćwiczeń TRE® zarówno z klientem indywidualnym, jak i z grupą.

 

Minimalne wymagania do spełnienia w procesie certyfikacji TRE®:

 1. Obecność na wszystkich modułach szkolenia
 2. Przeczytanie wymaganych lektur
 3. Minimum 4 własne sesje z praktykiem TRE®
 4. Minimum 4 superwizje z pracy indywidualnej (w tym 1 superwizja indywidualna z innym CT – licencjonowanym nauczycielem metody TRE® w Polsce – Joanna Wołoszczuk – www.tre-trauma.pl)
 5. Minimum 4 superwizje z pracy z grupą (w tym 1 superwizja indywidualna z innym CT – licencjonowanym nauczycielem metody TRE® w Polsce – Joanna Wołoszczuk – www.tre-trauma.pl))
 6. Uzyskanie kompetencji w prowadzeniu klientów przez proces TRE® (indywidualny i grupowy)
  • Fizyczne i emocjonalne ugruntowanie
  • Zademonstrowanie umiejętności bycia obecnym przy kliencie indywidualnym i grupowym w procesie TRE®
  • Znajomość zasad TRE®
  • Umiejętność podążania za procesem klienta
  • Umiejętność postępowania w sytuacji zamrożenia, zalania lub dysocjacji.
 7. Superwizja certyfikacyjna

 

Szkolenie ma na celu przekazanie wiadomości oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do stosowania metody TRE®. Tylko ukończenie wszystkich etapów i uzyskanie certyfikatu uprawnia do jej stosowania w ramach własnej praktyki.

TRE® jest chronione prawem patentowym i należy do dr David’a Berceli, który jest autorem tej metody.             

Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia w metodzie TRE®, uprawniający do prowadzenia ćwiczeń TRE® indywidualnie i z grupą. Wzór certyfikatu jest opracowany wspólnie przez licencjonowanych nauczycieli metody TRE® i zatwierdzony jako wzór jednolity dla wszystkich szkoleń certyfikacyjnych TRE® w Polsce.

Z wydaniem certyfikatu związana jest opłata rejestracyjna w wysokości 25$.

Każdy z uczestników jest rejestrowany na www.trecertificationenrollment.com
Opłaty dokonuje Nauczyciel Certyfikujący (CT).

Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują po ukończeniu szkolenia.

Proces certyfikacji powinien się zamknąć w okresie 1 roku od dnia zakończenia 4. modułu.
W wypadku niedotrzymania terminu konieczne jest powtarzanie całego szkolenia. 

Szkolenie na podstawie umowy licencyjnej między Davidem Berceli a Elżbietą Pakocą z dnia 2.09.2013, prowadzone jest zgodnie z międzynarodowymi standardami i podlega stałej superwizji.


Aby móc uczestniczyć w szkoleniach TRE® należy wypełnić formularz-umowę,
który zwykle znajduje się na podstronie z informacją od danym szkoleniu
i odesłać go na adres tre(at)tre-polska.pl


OPŁATY
za szkolenia, warsztaty, superwizje  itp.

proszę przelewać na rachunek:

50 1020 5558 1111 1439 4880 0019
prowadzony dla: Elvita Studio Zdrowia – Elżbieta Pakoca*
tytułem: (odpowiedni wpis w zależności od wybranej formy)

* Jeśli bank do przelewu będzie wymagał adresu
proszę o informację – uzupełnię mailem.