3. EDYCJA LICENCJONOWANEGO SZKOLENIA TRE®
KRZYSZTOF KARAUDA

Serdecznie zapraszamy na licencjonowane szkolenie TRE® do Szczecina.

TRE® to innowacyjna metoda pracy z ciałem, składająca się z kilku ćwiczeń, które pomagają organizmowi w uwalnianiu głębokich mięśniowych wzorców stresu, napięcia i urazów. Kiedy ten mechanizm drżenia/wibracji mięśni jest aktywowany w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, ciało jest zachęcane do powrotu do stanu równowagi.

Celem szkolenia jest zarówno nauczenie metodyki ćwiczeń pozwalających aktywizować drżenia jak i przygotowanie kursanta do umiejętnego asystowania w TRE® zarówno jednej osobie jak i grupie. To wymaga zarezerwowania czasu na własną naukę, ćwiczenia, zaangażowania we własny proces, wypracowania umiejętności gruntowania się, rozpoznawania własnych mechanizmów obronnych, przeniesień, prowadzącego do uzdrowienia własnego systemu nerwowego.

Kurs jest dedykowany osobom, które są zainteresowane prowadzeniem TRE® dla innych, jak też tylko dla siebie

Warunkiem przyjęcia jest wcześniejsze własne doświadczenie procesu TRE®, co najmniej trzymiesięczne w dniu zgłoszenia. Mogą nim być sesje indywidualne, grupowe oraz warsztaty z Providerami TRE® przeplatane samodzielną pracą.

Chociaż TRE® nie jest metodą psychoterapeutyczną, to jednak w trakcie praktyki możliwe jest uwalnianie różnego rodzaju napięć, emocji, wspomnień, które mogą być/były poruszane w terapii lub pozostawały zamknięte. Można wtedy skorzystać z pomocy specjalistycznej (np. psychoterapii, fizjoterapii, osteopatii). Intensywność nauki może być duża, dlatego wcześniejsze własne doświadczenie z metodą pomoże Ci ustalić, czy chcesz się nią zajmować.

Ponieważ kurs jest spójną całością, istotne znaczenie ma fakt zaczynania i kończenia go przez tę samą grupę – taka struktura pozwala bezpiecznie uczyć się i eksplorować wątki poruszane w szkoleniu.

Szkolenie składa się z czterech modułów i minimum 8 superwizji indywidualnych (1 na 1 z Nauczycielem TRE® lub Mentorem TRE®). Proces uzyskania certyfikatu TRE® Provider’a zależy od indywidualnych predyspozycji, więc liczba superwizji może być większa niż podane minimum. Każdy element szkolenia dostarcza innego rodzaju wiedzy i doświadczeń potrzebnych w późniejszej pracy.

Decyzja o przyjęciu na kurs będzie poprzedzona rozmową, podczas której poznamy się trochę, dowiemy czegoś więcej o sobie. Poznawanie się dotyczy zarówno tego, że ja poznam Ciebie, jak i Ty mnie, co pozwoli obu stronom trochę oszacować, czy współpraca będzie owocna.

TRE® to metoda objęta ochroną prawną.

Ważne!
Szkolenie TRE® to 4 obowiązkowe moduły i minimum 8 superwizji indywidualnych (1 na 1 z Nauczycielem TRE® lub Mentorem TRE®). Praktyka pokazuje, że proces uzyskania certyfikatu TRE® Provider’a zależy od indywidualnych predyspozycji, więc liczba superwizji może być większa niż podane minimum.

Celem szkolenia jest zarówno nauczenie metodyki ćwiczeń wprowadzających ciało w drżenie, jak również realne przygotowanie osoby prowadzącej do umiejętnego asystowania zarówno jednej osobie jak i grupie. To wymaga od kandydatów zadeklarowania odpowiedniej ilości czasu, przejścia własnych procesów, wypracowania umiejętności gruntowania, rozpoznania swoich mechanizmów obronnych, przeniesień, obserwacji i adekwatnego reagowania na przeciwprzeniesienia a przede wszystkim uzdrowienia własnego systemu nerwowego.

Praca nad sobą stanowi w TRE® kluczową i istotną część szkolenia. Zazwyczaj nie jesteśmy świadomi własnych blokad czy ograniczeń, zaś posiadana wiedza okazuje się częściowa i nieadekwatna – TRE® jasno je pokazuje. W związku z tym, aby odpowiedzialnie i skutecznie pracować z innymi tą metodą, niezbędne jest przejście własnego procesu i integracji systemu, zarówno w sesjach indywidualnych jak i w procesie superwizyjnym.

Od kandydatów nie jest wymagane jakieś szczególne przygotowanie zawodowego, ale jest to praca z ludźmi w bardzo wrażliwym obszarze i bywa, że nie każdy potrafi temu sprostać. Wymagane jest zatem, jak już wcześniej zaznaczyłem, wcześniejsze osobiste doświadczenie metody TRE® (min. 3 miesiące).

 • psychoterapeutów, psychologów
 • lekarzy, fizjoterapeutów, pracowników medycznych
 • pedagogów, nauczycieli
 • oraz wszystkich innych osób, które pragną włączyć metodę TRE® do swojej praktyki
 • Zdobędziesz wiedzę na temat stresu i nauczysz się jak sobie z nim radzić
 • Poznasz mechanizm wpływu ciała na psychikę człowieka i vice versa
 • Zdobędziesz narzędzie do autoregulacji
 • Poznasz swoje mechanizmy obronne
 • Poznasz działanie własnego systemu nerwowego i nauczysz się przywracać mu rezyliencję
 • Doświadczysz praktycznie jedności psychofizycznej i zdobędziesz umiejętność uczenia tego innych
 • Zapoznasz się z nowym paradygmatem nauczania i pomagania innym
 • I wiele, wiele innych…

I moduł

II moduł

III moduł

IV moduł

29 Wrzesień – 01 Październik 2023

17-19 Listopad 2023

19-21 Styczeń 2024

12-14 Kwiecień 2024

W cenę modułu wchodzi wyżywienie, cena nie zawiera opłaty za nocleg

 Zajęcia grupowe

Kwota

Płatna do dnia

wpisowe

I moduł

II moduł

III moduł

IV moduł

400 zł

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

po zatwierdzeniu przez Nauczyciela TRE®

DWA TYGODNIE PRZED

KAŻDYM MODUŁEM

Razem

6 400 zł

 

PRACA INDYWIDULANA (PŁATNA ODDZIELNIE) – INTEGRALNA CZĘŚĆ CERTYFIKACJI

 • 4 sesje indywidualne z zaawansowanym TRE® Provider’em  80 – 180 zł/sesję
 • minimum 4 superwizje sesji z klientem indywidulanym  150 – 250 zł/sesję
 • minimum 4 superwizje sesji z klientem grupowym  150 – 250  zł/sesję
 • superwizja certyfikacyjna 200 – 250 zł/sesję

 

Podczas całego procesu certyfikacji, zgodnie z założeniami TFA osoba w kursie nie może pobierać wynagrodzenia za prowadzone przez siebie sesje TRE®.

obowiązkowo minimum 3 miesiące doświadczenia z TRE® na sobie, 
dodatkowo minimum jedna sesja z Providerem

HOTEL TIREST

05-300 Mińsk Mazowiecki

Grębiszew

ul. Kołbielska 32

Adres internetowy: https://tiresthotel.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca (jeśli hotel nie będzie mógł działać), lub przeprowadzenia któregoś z modułów w formie online.

piątek

sobota

niedziela

11:30 – 18:30

09:30 – 18:30

09:00 – 14:00

Na zajęcia zabieramy:

wygodny strój (typu dres) • poduszkę „jasiek” • koc • matę do jogi (jeśli chcesz mieć własną)

 • Kwestie etyczne w TRE®
 • Anatomia, neurologia i fizjologia stresu i traumy
 • Drżenia neurogeniczne
 • Teoria poliwagalna
 • Reakcje obronne
 • Pojęcia ugruntowania i mieszczenia
 • Rola powięzi w TRE®
 • Auto-interwencje
 • Metodyka prowadzenia sesji indywidualnej i grupowej TRE®

 

  PRACA W OBSZARZE PRAKTYCZNYM

 • Fizyczne i emocjonalne ugruntowanie
 • Własny proces TRE® i opanowanie samoregulacji i integracji w TRE®
 • Kompetencje w prowadzeniu klientów przez proces TRE® (indywidualny i grupowy)
 • Umiejętność podążania za procesem klienta.
 • Umiejętność postępowania w sytuacji zamrożenia, zalania lub dysocjacji.
 • Prowadzenie sesji koleżeńskich

KRZYSZTOF R KARAUDA, dr n. hum.

Licencjonowany Nauczyciel Metody TRE® (TRE® Certification Trainer)

TRE® zajmuje się od 2015 roku. Przeszedł wszystkie niezbędne szkolenia wymagane do prowadzenia szkoleń certyfikacyjnych. Metody uczył się u wielu nauczycieli. Należą do nich David Berceli – twórca metody, Elżbieta Pakoca, DevaLaya Guleng, Michael Morin Nissen, Heiner Steckel, Andrea Steckel.

Psychoterapeuta i Nauczyciel Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz analogiczny kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2017 roku pracuje jako psychoterapeuta w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jako wykładowca prowadzi zajęcia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej(w katedrze Montażu Filmowego) oraz „Ból. Wybrane zagadnienia” w SWPS.

Aktualnie uczestnik 4-letniego szkolenia z psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena (kurs akredytowany przez IIBA; III rok). Dodatkowo, od 2018 r. szkoli się w zakresie psychoterapii somatycznej „Accessing your Life Force” stworzonej przez Bennetta Shapiro – nauczyciela Analizy Bioenergetycznej i ucznia Alexandra Lowena. Rozwija zainteresowanie (od 2021 r.) ECP (Emotional Core Perception) Bruno Adlera, bazujacej na pracy Wilhelma Reicha.

Regularnie prowadzi również Ustawienia Systemowe, planując organizację szkoleń w tym zakresie.

 

Ważna informacja: formularz zgłoszeniowy jest niezbędny do przyjęcia uczestnika na szkolenie po akceptacji przez nauczyciela TRE®.