SUPERWIZJE

Superwizja to spotkanie z nauczycielem TRE®,
podczas którego osoba biorąca udział w szkoleniu pogłębia swoje praktyczne doświadczenie.

RODZAJE SUPERWIZJI

NA ŻYWO
Uczestnik szkolenia prowadzi sesję z klientem.
Nauczyciel jest obserwatorem.
Po sesji omawiany jest jej przebieg:

  • uczestnik opisuje swoje spostrzeżenia, odczucia i wnioski
  • i otrzymuje zwrot od nauczyciela dotyczący obszarów, które powinien zbadać i pogłębić.

ZOOM/SKYPE
Superwizja może się odbyć przez aplikację ZOOM lub Skype.
Uczestnik nagrywa swoją pracę z klientem, następnie wypełnia kwestionariusz ze swoimi refleksjami dotyczącymi sesji. Pliki przesyła Nauczycielowi do zapoznania się.
Na spotkaniu omawiany jest przebieg przesłanej sesji podobnie jak przy superwizji na żywo. 

 


Superwizja to element nauki i rozwoju.
Inwestycja: 200 zł brutto


Opłaty za superwizje proszę przelewać na rachunek 
nr.: 50 1020 5558 1111 1439 4880 0019
tytułem: (DATA SPOTKANIA + odpowiedni wpis w zależności od wybranej formy)
dla: Elvita Terapia i Szkolenia – Elżbieta Pakoca