SUPERWIZJE

Superwizja to spotkanie z nauczycielem TRE®,
podczas którego osoba biorąca udział w szkoleniu pogłębia swoje praktyczne doświadczenie.

RODZAJE SUPERWIZJI

NA ŻYWO
Uczestnik szkolenia prowadzi sesję z klientem.
Nauczyciel jest obserwatorem.
Po sesji omawiany jest jej przebieg:

  • uczestnik opisuje swoje spostrzeżenia, odczucia i wnioski
  • i otrzymuje zwrot od nauczyciela dotyczący obszarów, które powinien zbadać i pogłębić.

SKYPE
Superwizja może się odbyć przez Skype’a. Szczegóły ustalane indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania uczestnika szkolenia.


Superwizja to element nauki i rozwoju.
Inwestycja: 150 zł brutto


Opłaty za superwizje proszę przelewać na rachunek 
nr.: 50 1020 5558 1111 1439 4880 0019
tytułem: (odpowiedni wpis w zależności od wybranej formy)
dla: Elvita Terapia i Szkolenia – Elżbieta Pakoca