INFORMACJE I DRUKI


OPŁAT ZA SZKOLENIA, WARSZTATY, SESJE ITP. PROSZĘ DOKONYWAĆ NA RACHUNEK:

prowadzony dla: Elvita Terapia i Szkolenia – Elżbieta Pakoca*
nr konta: 50 1020 5558 1111 1439 4880 0019
tytułem: np. Szkolenie TRE-Warszawa-1 moduł -> w zależności od potrzeb

* Jeśli bank do przelewu będzie wymagał mojego adresu proszę o informację – uzupełnię mailem.


OBOWIĄZKOWY FORMULARZ DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA
WYPEŁNIONY WYŚLIJ NA NASZ ADRES MAILOWY: TRE@TRE-POLSKA.PL
LUB ADRES ORGANIZATORA (JEŚLI BĘDZIE NIM INNA FIRMA LUB OSOBA)

Microsoft_Excel_2013

Od 2016 roku formularz szkoleniowy (edytowalny w MS Excel) jest umieszczany na stronie związanej z danym szkoleniem. Jest on jednocześnie umową-zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania zasad obowiązujących podczas szkolenia i zawarte są w nim informacje o terminach kolejnych modułów i płatności, dlatego jest inny na każde szkolenie.


ANKIETA-WYWIAD (DLA TRE® PROVIDER’ÓW)
WSKAZANA DO WYPEŁNIANIA PRZY PRACY Z KLIENTEM (PLIK .PDF)

ankieta do pobrania ico