INFORMACJE I DRUKI


OPŁAT ZA SZKOLENIA, WARSZTATY, SESJE ITP. PROSZĘ DOKONYWAĆ NA RACHUNEK:

prowadzony dla: Elvita Terapia i Szkolenia – Elżbieta Pakoca
nr konta: 50 1020 5558 1111 1439 4880 0019
tytułem: np. Szkolenie TRE- (miejsce) – (moduł)         -> w zależności od potrzeb


OBOWIĄZKOWY FORMULARZ DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA
WYPEŁNIONY WYŚLIJ NA NASZ ADRES MAILOWY: TRE@TRE-POLSKA.PL LUB ADRES ORGANIZATORA.

Microsoft_Excel_2013

Od 2016 roku formularz szkoleniowy jest umieszczany na stronie związanej z danym szkoleniem lub wysyłany mailem. Jest on jednocześnie umową-zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania zasad obowiązujących podczas szkolenia i zawarte są w nim informacje o terminach kolejnych modułów i płatności, dlatego jest inny na każde szkolenie.

 


ANKIETA-WYWIAD (DLA TRE® PROVIDER’ÓW)
WSKAZANA DO WYPEŁNIANIA PRZY PRACY Z KLIENTEM (PLIK .PDF)

ankieta do pobrania ico