DAVID W WARSZAWIE /
DAVID IN WARSAW
12-14.06.2020

 

<- CLICK THE FLAG FOR ENGLISH VERSION

 

ROZWÓJ DZIĘKI “THE ART OF TRE® 2.0”

Współczesne korporacje zauważają, że wiele osób posiada już wysoki poziom umiejętności zawodowych i kładą teraz nacisk na ich rozwój osobisty. Dla Providerów i Nauczycieli TRE® jest to szansa aby asystować tym osobom w ich procesie. Dlatego ten warsztat zaawansowany będzie koncentrować się na samorozwoju, a także doskonaleniu umiejętności technicznych w TRE®. Dr Berceli będzie codziennie demonstrował uczestnikom, w jaki sposób łączyć te umiejętności z zasadami współregulacji i samoregulacji.

TEMATY WARSZTATU

 • Rozwijanie cech, które są często opisywane w odczuciu uziemienia (Spokój, Cisza i Samotność, Pokora, Obecność, Intuicja i Intencja)
 • Nowe interwencje bez użycia rąk i pozycje TRE® Providera sprzyjające regulowaniu wibracji
 • Rosnące znaczenie samoregulacji, współregulacji, przeniesienia i własnego wzrostu post-traumatycznego.
 • Jak rozpoznać i pracować z przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem
 • Sieć fal rdzeniowych i generatory wzorców
 • Neuroplastyczność i rezyliencja
 • Post-traumatyczny wzrost i transformacja

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

MIEJSCE: Sangate Hotel, ul. Komitetu Obrony Robotników 32
GODZINY: piątek 12.06.2020 09:30 17:30 rejestracja od 09:00
sobota 13.06.2020 09:30 17:30
niedziela 14.06.2020 09:30 15:00 zakończenie
GWARANTUJEMY: przerwy kawowe przez 3 dni oraz lunch w piątek i w sobotę
INWESTYCJA: 2070 PLN (wpisowe 870 PLN + 1200 PLN do 15.03.2020)
2600 PLN (wpisowe 870 PLN + 1730 PLN od 16.03.2020 do 31.05.2020)
DANE DO PRZELEWU:
(for Polish people)
DLA: TREVITA BOGDAN PAKOCA
ADRES: 78-600 WAŁCZ, OS. DOLNE MIASTO 28/22
IBAN: PL 53 1020 2847 0000 1202 0184 3564
SWIFT: BPKOPLP
TYTUŁEM: WAW 2020
SANGATE HOTEL LINK
dla zarejestrowanych uczestników warsztatu będziemy mieli ofertę cenową z Sangate Hotel oraz pobliskiego **** Airport Okęcie Hotel

REGULAMIN WARSZTATU

LINK REJESTRACYJNY

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!


Improving in The Art of TRE® 2.0

Professional organizations are now recognizing that many people have high levels of skill development and the emphasis is now on personal development as a way of refining our skill as TRE Providers and Trainers. Therefore, this Advanced Training will focus on self-development as well as the improvement of TRE technical skill development. Dr. Berceli will be demonstrating on participants each day how he combines technical skill with co-regulation and self-regulation principles.

Topics for this training will include:

 • Developing the qualities that are often described in the sensation of groundedness: Stillness, Silence & Solitude, Humility, Presence, Intuition & Intention
 • New hands-off interventions & physical positions to facilitate more regulated tremors
 • The increased importance of self-regulation, co-regulation, transference, and our own PTG.
 • How to recognize and work with transference and counter-transference
 • Network Spinal Wave and Central Pattern Generators
 • Neuroplasticity and Resiliency
 • Post Traumatic Growth & Transformation

HELPFUL DETAILS

VENUE: Sangate Hotel, 32 Komitetu Obrony Robotników street
HOURS: Friday 12.06.2020 09:30 17:30  registration from 09:00
Saturday 13.06.2020 09:30 17:30
Sunday 14.06.2020 09:30 15:00 end
WE GUARANTEE : coffee breaks for 3 days and lunch on Friday and Saturday
INVESTMENT: 480 EUR (entry fee 200 euro + 280 euro till 15.03.2020)
600 EUR (entry fee 200 euro + 400 euro from 16.03.2020 till 31.05.2020)
BANK TRANSFER:
FOR: TREVITA BOGDAN PAKOCA
ADDRESS: 78-600 WAŁCZ, OS. DOLNE MIASTO 28/22
IBAN: PL 58 1020 2847 0000 1002 0184 3572
SWIFT: BPKOPLP
DESCRIPTION: WAW 2020
SANGATE HOTEL LINK
for registered workshop participants we will have a special price offer from Sangate Hotel and the nearby **** Airport Okęcie Hotel

RULES & REGULATIONS

REGISTRATION LINK

LIMITED NUMBER OF PARTICIPANTS!